דוחות איכות המים

איכות המים שסופקה לשתיה לתושבי הרצליה, בהסתמך על תוצאות הבדיקות, התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית והמים בהרצליה ראויים לשתיה.

תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה – נחשבת גם לתקינה.
תקן מי השתייה אוסר המצאות חיידקי קוליפורמים במים.

דוחות איכות המים

ממצאי בדיקת איכות מי השתייה בהרצליה בתקופה שבין:
01/01/2024– 30/06/2024
נקודות דיגוםמתוכנןבוצעו ותקינותחריגות תקינות
בארות8989-89
בריכות7373-73
חיבורי מקורות3231132
רשת אספקה2172161217
סה"כ4114092411

דו"ח איכות מים מלא לשנת 2010 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2011 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2012 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2013 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2014 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2015 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2016 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2017 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2018 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2019 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2020 מנווט לדף PDF
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2021 מנווט לדף PDF
דוח איכות המים מלא לשנת 2022 מנווט לדף PDF
דוח איכות המים מלא לשנת 2023 מנווט לדף PDF

תפריט נגישות