מדיניות הפרטיות

תאגיד מי הרצליה (להלן "התאגיד") מכבד את פרטיות המשתמשים באתר האינטרנט שהוא מנהל ומפעיל (להלן-"האתרים") ואנו מחויבים כלפי המשתמשים לקיום פרטיות זו בהתאם למדיניות החברה להלן

כללי

בעת שימוש בשירותי האתרים נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה את המשתמש באופן אישי, כלומר בשמו ובכתובתו, אמצעי התשלום ששימשו אותך וכיו"ב; זהו המידע שאתה מוסר ביודעין, לדוגמה בעת שתירשם לשירותים באתרים. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמה העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט (IP ) שממנה פנית ועוד.

רישום לשירותים

ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים התאגיד יבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של התאגיד ובאחריותו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –
• לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר .
• לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר.
• לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
המידע שישמש את התאגיד יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

התאגיד לא יעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:
• במקרה של מחלוקת משפטית בינך לבין התאגיד שתחייב חשיפת פרטיך;
• במידה ותבצע באתרים, פעולות שבניגוד לדין;
• במידה ויתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
• במידה והתאגיד ימכור או יעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

Cookies

אתר התאגיד משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

התאגיד מיישם באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, התאגיד לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.

פנייה כזאת יש להפנות בדוא"ל אל eti@mey-herz.co.il או באמצעות פקס מס' 09-9710828 או בדואר רגיל אל: מי הרצליה בע"מ – לידי אתי וייס , רחוב בן גוריון 2, עיר: הרצליה, מיקוד: 4678501.
בנוסף, במידה והמידע שבמאגרי התאגיד משמש לצורך פניה אישית אליך, אתה זכאי על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליך יימחק ממאגר המידע

שינויים במדיניות הפרטיות

בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.

תפריט נגישות