תוכנית עבודה שנת 2024

תוכנית עבודה לשנת 2024

השקעות בשיקום ושדרוג קוי מים וביוב היקף כספיסטטוס
הגלבוע, הכרמל, התבור, החרמון150,000 אלף ש"ח בתכנון
אח"י אילת, מונטיפיורי,יותם, עוזיהו המלך, שאול המלך, שלום עליכם, מנדלי מוכר ספרים, 270,000 אלף ש"חבתכנון
המעפילים, גלי תכלת150,000 אלף ש"ח תכנון
החיצים 110,000 אלף ש"ח תכנון
גליל ים ג' - תמ"ל 1068600,000 אלף ש"ח תכנון
ש"י עגנון 100,000 אלף ש"ח תכנון
חובות הלבבות 100,000 אלף ש"ח תכנון
ארגוב 75,000 אלף ש"ח תכנון
קהילת ציון מהקטע של העצמאות לארלוזורוב 100,000 אלף ש"ח תכנון
שפירא מהבנים לאוסישקין 75,000 אלף ש"חתכנון
רמז דרום 100,000 אלף ש"ח תכנון
שנקר 100,000 אלף ש"ח תכנון
נווה עובד 100,000 אלף ש"ח תכנון
המרגנית 922,000 אלף ש"חלביצוע
הפלמ"ח 1,124,000 מיליון ש"ח לביצוע
ערוגות, לסקוב, ניר 1,814,000 מיליון ש"חלביצוע
נורדאו, מעלות, צלע דרום, צלע צפון, יודפת, מעלה נחמה5,662,000 מיליון ש"ח לביצוע
אל על, פנחס רוזן, מצפה ים, גבעת התחמושת, שפיים 2,000,000 מיליון ש"ח לביצוע
החלפת קו מים 16 מחיבור מקורות לקרן היסוד 2,000,000 מיליון ש"ח לביצוע
הפרסה 1,166,000 מיליון ש"ח לביצוע
קו ביוב ראשי מחובבי ציון לשירת גאולים בתוך שצ"פ1,063,000 מיליון ש"ח לביצוע
רבי עקיבא מיהודה הנשיא עד פסח יפהר, דודאים, אמנון ותמר, סביון, צבעוני, לוטוס, כלנית, מרווה.500,000 אלף ש"ח לביצוע
נווה עובד 500,000 אלף ש"ח לביצוע
שארית הפליטה 500,000 אלף ש"ח לביצוע
גלגלי הפלדה 250,000 אלף ש"ח לביצוע
תחם דוד אלעזר המשך ביצוע משנת 2023500,000 אלף ש"ח ביצוע
חציות ברחוב ישעיהו ליבוביץ המשך ביצוע משנת 2023100,000 אלף ש"ח ביצוע
סה"כ20,131,000 מליון ש"ח

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליההיקף כספיסטטוס
משכית1,100,000 מיליון ש"חבביצוע
סמטת ניסנוב100,000 אלף ש"ח בביצוע
גליל ים ג'- תמ"ל 1068500,000 אלף ש"ח תכנון
תב"ע קרית שחקים 200,000 אלף ש"ח תכנון
פארק הואדי- נעמי שמר - חידוש קווי ביוב500,000 אלף ש"ח תכנון
סה"כ2,400,000 מיליון ש"ח

[table “25” not found /]

השקעות אחרות

השקעות פיתוחהיקף כספיסטטוס
קרצוף וריבוד2,009,000 מיליון ש"ח בביצוע
טיוב בארות2,600,000 מיליון ש"חבביצוע
השקעות במתקני מים וביוב3,190,000 מיליון ש"ח בביצוע
השקעה בפריסת קר"מ7,000,000 מילון ש"ח בביצוע
השקעות אחרות1,670,000 מיליון ש"חבביצוע
סה"כ16,469,000 מיליון ש"ח

סה"כ השקעות

סה"כ השקעות39,000,000 מיליון ש"ח

תפריט נגישות