תאום תשתיות מול תאגיד מי הרצליה

תאום תשתיות מול תאגיד מי הרצליה

לכל ביצוע של פרויקט תשתיות ו/או פיתוח בעיר הרצליה, יש לבצע תאום תשתיות לתכנון ולאחר מכן לביצוע
תאום התשתיות לתכנון ולביצוע יבוצע מול תאגיד מי הרצליה.
תאום התשתיות לתכנון יבוצע ע"י המתכנן.
תאום התשתיות לביצוע ע"י הקבלן המבצע, לפני תחילת הביצוע (עד 3 חודשים לפני תחילת הביצוע).

בקשות לתאום תשתיות (לתכנון ולביצוע) מול תאגיד מי הרצליה יבוצעו במערכת הלאומית לתאום תשתיות
כחלק מהבקשה לתאום לתשתיות במערכת הלאומית לתאום תשתיות ידרשו המתכנן והקבלן המבצע לשלוח טופס אישור תאום תשתיות לתכנון ולביצוע בהתאמה.
שליחת הטפסים הנה חובה ותעשה באמצעות המערכת הלאומית לתאום תשתיות.
הטפסים יורדו ישירות מהמערכת הלאומית לתאום תשתיות וניתן גם להורידם מאתר התאגיד.

טופס אישור תיאום תשתיות לתכנון מנווט לדף PDF

טופס אישור תיאום תשתיות לביצוע מנווט לדף PDF

תפריט נגישות