תשלומים

ניתן לשלם את חשבונות המים והביוב באמצעות מגוון ערוצים:

באמצעות כרטיס אשראי

התשלום במענה אנושי/קולי ממוחשב בטלפון 072-2147322

באינטרנט

באתר www.paybill.co.il מנווט לאתר תשלומים פייביל
במסגרת תיקון לחוק הגנת הצרכן, רשאי תושב (צרכן), המשלם את חשבונות המים והביוב באמצעות הרשאה לחיוב בחשבון לבחור את מועד החיוב החודשי מבין ארבעה מועדים וזאת בנוסף לאפשרות לפצל את החיוב ל 2 מועדים עוקבים.
לחץ להורדת טופס בקשה מנווט לדף PDF

על מנת להצטרף להסדר תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, יש להוריד את הקובץ באתר ולהעביר את הטופס חתום בהתאם להוראות על גבי הטופס,
טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי מנווט לדף PDF

על מנת להצטרף להסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע בבנק, יש למלא את טופס הוראת הקבע באמצעות חשבון הבנק, להחתים את סניף הבנק בו מתנהל החשבון. יש להעביר את הטופס חתום בהתאם להוראות על גבי הטופס.
טופס הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבעמנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

ניתן לשלם את חשבונות המים והביוב באמצעות מגוון ערוצים:

באמצעות כרטיס אשראי

התשלום במענה אנושי/קולי ממוחשב בטלפון 072-2147322

באינטרנט

באתר www.paybill.co.il מנווט לאתר תשלומים פייביל
במסגרת תיקון לחוק הגנת הצרכן, רשאי תושב (צרכן), המשלם את חשבונות המים והביוב באמצעות הרשאה לחיוב בחשבון לבחור את מועד החיוב החודשי מבין ארבעה מועדים וזאת בנוסף לאפשרות לפצל את החיוב ל 2 מועדים עוקבים.
לחץ להורדת טופס בקשה מנווט לדף PDF

על מנת להצטרף להסדר תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, יש להוריד את הקובץ באתר ולהעביר את הטופס חתום בהתאם להוראות על גבי הטופס,
טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי מנווט לדף PDF

על מנת להצטרף להסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע בבנק, יש למלא את טופס הוראת הקבע באמצעות חשבון הבנק, להחתים את סניף הבנק בו מתנהל החשבון. יש להעביר את הטופס חתום בהתאם להוראות על גבי הטופס.
טופס הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבעמנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

תפריט נגישות