שאלות ותשובות

מהי חברת מי הרצליה?

חברת מ הרצליה הינה תאגיד מים וביוב מיסודה של עיריית הרצליה

מדוע הוקמה חברת מי הרצליה?

מדינת ישראל קבעה עפ"י חוק כי כל רשות מקומית חייבת להקים תאגיד מים וביוב, או לחלופין, להצטרף לתאגיד אזורי של מים וביוב הקרוב אליה מבחינה גיאוגרפית. החלטת המדינה לחייב רשויות מקומיות להקים תאגידי מים וביוב נועדה בעיקר להבטיח הפרדה של פעילות המים והביוב משאר הפעילות המוניציפאלית, וכן לוודא שהפעילות הכספית של מים וביוב תתבצע על פי עיקרון "משק כספי סגור", דבר שיבטיח יותר השקעות כספיות בשדרוג תשתיות המים והביוב של העיר, ואת שיפור השירות לתושב.

מי מפקח על פעילות חברת מי הרצליה?

פעילות החברה מפוקחת ע"י דירקטוריון החברה וע"י הממונה על תאגידי המים והביוב.

מהם הפרשי מדידה/צריכה משותפת?

הפרשי מדידה או צריכה משותפת היא צריכת המים בבנין המשותפת לכלל דיירי הבניין. הצריכה הכוללת של הבית המשותף נמדדת על ידי מד מים כללי המותקן בכל בניין. הצריכה הפרטית של כל דייר נמדדת על ידי מדי מים פרטיים השייכים לכל אחת מהדירות. חישוב הצריכה המשותפת נעשה על ידי הפחתת כמות המים הנמדדת במדי הצריכות הפרטיות מכמות הצריכה שמופיעה במד הכללי. בהתאם להוראות הדין. הפרש זה מחולק בין יחידות הדיור ומתווסף לצריכה הדירתית לצורך עריכת חיובי המים והביוב.

הסיבות לצריכה המשותפת הגבוהה עשויות להיות מגוונות. השכיחות שבהן הן נזילות מהצנרת הראשית של הבניין ושימוש ישיר מהצנרת הראשית לצרכי השקיה או שטיפה.

הברז שלי מטפטף מעט. האם עלי לטרוח לתקן אותו?

כן. הטפטוף גורם לבזבוז של מוצר יקר ערך, ועליך לשים קץ לבזבוז הזה, גם אם הטפטוף אינו נמדד במונה שלך. כדי לדעת כמה מים אתה מבזבז, שים מתחת לברז ספל או כלי שיאפשר לך למדוד, ובדוק תוך כמה דקות הוא מתמלא. ברז שמטפטף 60 טיפות בדקה יגרום לבזבוז של 12 ליטר ליום, או 4,630 ליטרים לשנה. דליפה כזו תמלא ספל של רבע ליטר בפחות מ- 30 דקות.

כיצד ניתן לוודא שאכן קיימת נזילת מים?

כדי לבדוק אם קיימת נזילה בצנרת הפרטית שלכם יש לסגור את כל הפרטים בנכס ולבדוק אם הפרפר המרכזי במד המים ממשיך להסתובב. במקרה שהפרפר ממשיך להסתובב יש להזמין איש מקצוע שיתקן את הנזילה.

מהי הכמות המוגדרת הכמות מוכרת לנפש?

כל נפש זכאית ל 3.5 מ"ק לחודש ולא פחות מ 14 מ"ק לחודשיים וזאת בתעריף מופחת.

כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

אם קיים חשש שמד המים אינו תקין, אנא פנה אלינו לבדיקת תקינות מד המים שתבוצע באמצעות מכון חיצוני המוסמך לכך. הבדיקה כרוכה בתשלום. במקרה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבונך בעלות הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש.

מה עלי לעשות במקרה של חיוב גבוה בשל נזילת מים?

במקרים של נזילה סמויה רשאית החברה להפחית את החיוב בגין צריכת המים החריגה, וזאת בכפוף להמצאת חשבונית מס בדבר תיקון נזילה על ידי אינסטלטור, ולאחר המתנה של שתי תקופת חשבון נוספות כדי לוודא כי חלה ירידה בצריכת המים בנכס. ההתחשבות בנזילת המים הינה רשות ולא חובה ונתונה לשיקול דעתה של החברה לפי נסיבות כל מקרה ומקרה.

כיצד נקבעים תעריפי המים והביוב?

תעריפים אלו אחידים ונקבעו על ידי רשות המים. סכום החיוב נקבע בהתאם לצריכה כמצוין בחשבון.
הכמות המוגדרת ככמות מוכרת הינה מכפלה של מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור ב-3.5 מ"ק לחודש. הכמות המינימאלית הינה 7 מ"ק לחודש.

לאן מועברים מי הביוב של העיר הרצליה?

מי הביוב זורמים בגרביטציה ובסניקה, ב- 11 תחנות שאיבת ביוב, למכון לטיפול בשפכים של הרצליה. במכון עוברים השפכים טיפול שלישוני אשר הופכים למי קולחים. מי קולחים לאחר טיפול שלישוני מאפשר שימוש בלתי מוגבל במים (למעט שתייה- כמובן).

אילו חומרים ומוצרים גורמים לסתימות ביוב?

בארצות רבות בעולם קיים איסור בחוק האוסר על השלכת מגבונים לחים לאסלות. השלכת מגבונים גורמת לסתימות חמורות ולגלישות במערכות הביוב הביתיות והעירוניות. כך גם טיטולים, מקלונים לניקוי אוזניים, ניילונים, תחבושות היגייניות, טמפונים, סמרטוטים, שיירי מזון, שערות ושמן. לכן, אין להשליך אותם לאסלה.

למי צריכים התושבים לפנות בענייני מים וביוב?

כל ענייני המים והביוב של הרצליה הינם באחריות תאגיד "מי הרצליה". לגבי תקלות ברשת המים הביוב ואיכות המים, ניתן לפנות 24 שעות ביממה למוקד העירוני (106). בסוגיות הנוגעות לחשבונות המים ניתן לפנות למשרדי התאגיד.

מי הם הבעלים של חברת מי הרצליה?

עיריית הרצליה הינה הבעלים של חברת מי הרצליה. העירייה מחזיקה בכל מניות התאגיד. בעתיד, שמורה לעירייה הזכות למכור חלק ממניותיה, בכפוף לאישור של המדינה.

תפריט נגישות