הסבר אודות מד המים

ישנם מספר סוגי מד מים, אולם האלמנטים המרכיבים אותם דומים בכולם:

 1. מספר מד המים

  המספר נועד לשייך את מד המים ללקוח.
  במערכת הממוחשבת של מי הרצליה מופיעים כל הפרטים הנוגעים למד המים על פי מספר זה.
  מספר מד המים מופיע גם בחשבון המים.

 2. קריאת המים

  הספרות השחורות מציינות את כמות צריכת המים במ"ק.
  הספרות האדומות מציינות ליטרים ואינן מופיעות בחשבון המים.

 3. פרפר מרכזי

  בשעת צריכת מים אמור הפרפר המרכזי להסתובב.
  – במידה שקיימת צריכת מים, אולם הפרפר אינו מסתובב, הרי שמד המים אינו תקין.
  – במידה שכל ברזי הבית והחצר סגורים, אולם הפרפר מסתובב, קרוב לוודאי שקיימת נזילה. יש להזמין אינסטלטור.

 4. פרפר קטן וספרות מסביבו

  נועדו לבדיקת תקינות וכיול במעבדה לבדיקת מדי מים. אין לגעת בהם.

 5. חץ

  החץ מעיד על כיוון זרימת המים. מדי מים מורכבים כאשר כיוון החץ מכוון כלפי בית הצרכן.
  במידה שכיוון החץ הוא מהבית החוצה, הרי שמד המים אינו מורכב כהלכה, ויש לפנות למי הרצליה.

 6. במקרים של תקלות במד המים, כגון:

  – נזילות
  – זכוכית שבורה
  – שעון עצור
  או בכל תקלה אחרת יש לפנות למוקד תקלות מים, ביוב ואיכות המים.

 7. כיצד ניתן לבדוק את תקינות מד המים?

 8. אם קיים בלבך חשש שמד המים אינו סופר כשורה את כמויות המים הנצרכות, אנה פנה אלינו לבדיקת תקינות מד המים. הבדיקה כרוכה בתשלום. במידה שיתברר מתוצאות הבדיקה כי מד המים אכן אינו תקין, יזוכה חשבון הבדיקה וחשבונך ייערך מחדש.

תפריט נגישות