הנחיות לשעת חירום – בטחון מים

הערכות בעתות חירום

פגיעה במקורות המים ובתשתיות המים והביוב יכולה להתרחש כתוצאה מאסונות טבע, מפגיעה מכוונת או במקרה של תקלה.

דריכות הגורמים המקצועיים בתאגיד "מי הרצליה" מאפשר התמודדות ותיקון בזמן קצר וחזרה מהירה לשגרה, אך בתרחישים קיצוניים במיוחד, כמו בתרחיש של אירוע רעידת אדמה חזקה, במהלכה צפויה קריסת מערכות ותשתיות רבות במדינה, יתכן מצב של מחסור במים זורמים או פגיעה באיכות המים לפרק זמן מוגבל, לאירועים מסוג זה השפעה ישירה על היבטים שונים של חיי השיגרה כמו בישול, שתייה, ניקיון והגיינה סניטציה וחקלאות.

מאחר והמים הם מצרך חיוני וקיומי לאדם לניהול שגרת חייו, להזנה, ובריאות ולהיגיינה אישית, חשוב שכל משפחה תכין מספר מוצרים הנמצאים ממילא בשימוש יומיומי בבית:

4 ליטר מים לנפש ליממה למשך 3 יממות – סה"כ 12 ליטר לנפש

* מים אלה מיועדים לשמש כמים לשתיה ובישול.
* מי ברז יש לרענן אחת ל 3 חודשים. מים מינרלים יש לרענן לפי תאריך התפוגה.
* מומלץ להניח את הבקבוקים על הרצפה (למניעת נפילה במקרה של רעידת אדמה).

מגבונים לחים או ג'ל אנטיבקרטריאלי

* במקום מים המיועדים לשמירה על הגיינה אישית.

כלים חד פעמיים ומגבות נייר

* במקום מים המיועדים לשטיפת כלים וניקיון.

שקיות לאיסוף פסולת

* לשמירה על ניקיון הסביבה ומניעת מפגעים תבוראתיים.

שקיות סניטציה

* לצרכים סניטריים.

בעת משבר מים, תתבצע חלוקת מים ברחבי העיר עליהם ייצא דיווח בהתאם לאירוע.

Emergency guidelines – water safety מנווט לדף PDF

תפריט נגישות