מפרט טכני לתשתיות מים וביוב

המפרט הטכני של תאגיד מי הרצליה לביצוע עבודות הנחת צנרת מים וביוב, עוסק בדרישות, המרכיבים, החומרים, הביצוע, האיכות והמדדים לתשלום.

המפרט נכתב ע"י התאגיד והוא מתבסס על מפרטים טכניים של גופים שונים, מתכננים, מנהלי פרויקטים ומפקחים ניסיון מהשטח ובשטח של תאגיד מי הרצליה.

כתב הכמויות של התאגיד מבוסס על המפרט הטכני והוא מאפשר לבדוק את סטטוס הביצוע אל מול התכנון, לבצע פיקוח ובקרה על איכות והתקדמות הפרויקט ומשמש לקביעת עלויות לבקרה תקציבית.

תאגיד מי הרצליה מתמחר את סעיפי כתב הכמויות השונים בהתאם למחירי החומרים והאביזרים ולפי עלויות עבודה של הקבלן לכל פעילות ופעילות בעבודות השונות.

שיטת התמחור של התאגיד מבוססת על העמסת עלויות עקיפות ע"י ייחוס כל פעילות עקיפה לפעילות ישירה שמחוללת אותה.

מפרט טכני מנווט לדף PDF

תפריט נגישות