ניטור עסקים

תוכניות ניטור ודיגום לפי שנים

תוכנית ניטור לשנים 2021-2022 מנווט לדף PDF
תוכנית ניטור לשנים 2019-2020 מנווט לדףPDF
תוכנית ניטור לשנים 2017-2018 מנווט לדףPDF
תוכנית ניטור לשנים 2015-2016 מנווט לדף PDF
תוכנית דיגום לשנת 2014 מנווט לדף PDF
תוכנית דיגום לשנת 2013 מנווט לדף PDF
הסבר לתוכנית דיגום מנווט לדף PDF

טופס בקשה לברור – תקנה 7021

פורמט PDF מנווט לדף PDF / פורמט WORD מנווט לדף WORD

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

תפריט נגישות