איסור ניקוז מי גשמים למערכת הביוב

חובת הניקוז

שטחים מרוצפים וחצרות, לרבות חצרות פנימיות (להלן "חצרות ) וגגות, ינוקזו ע"י מערכת נפרדת, כדי להגן בין השאר, על הבניין ויסודותיו בפני רטיבות ולמנוע סכנה ותנאים בלתי תברואתיים לבני אדם.

הגנה על הסביבה

ניקוז מי גשם ייעשה באופן שלא ייגרם כל נזק או מפגע לבניין הסמוך או לסביבה.

איסור חיבור מערכת הניקוז למערכת הביוב

מי גשם לא ינוקזו לתוך מערכת הביוב, למעט אם השטח המנוקז הוא חצר אנגלית ששטחה אינו עולה על 40 מ"ר והחיבור לביב נעשה באמצעות מחסום. חיבור מערכת ניקוז למערכת ביוב הוא בניגוד לחוק.

טיפול נדרש ע"י בעל הנכס

יש לוודא שאין חיבור של מרזבים למערכת הביוב. פעם בשנה, על בעל הנכס לבדוק ששוחות הביוב, מכסי השוחות וקווי הביוב תקינים ולא מאפשרים חדירת מי גשם למערכת הביוב.

ניתוק חיבורי ניקוז ממערכת הביוב

בעל הנכס חייב מיד לנתק כל חיבור של מרזבים לרשת הביוב ולתקן שוחות ומכסים שבורים ולהחליף קווי ביוב לא תקינים כדי למנוע חדירת מי גשמים למערכת הביוב.

סימוכין:

א. הוראות למתקני תברואה ( הל"ת ) , התש"ל 1970, פרק 7 – נזקי גשמים.
ב. חוקי עזר להרצליה, איכות הסביבה, פרק א' ופרק ב'.

תפריט נגישות