טפסים

טפסים להורדה בנושא צרכנות מים

טופס דיווח מספר נפשות לצורך הקצאת כמות מוכרת מנווט לדף PDF
טופס בקשה לעריכת בירור של חיוב בעד צריכת מיםמנווט לדף PDF
טופס בקשה לעריכת בירור של צריכה חריגה מאודמנווט לדף PDF
הצהרה על תיקון נזילה -פרטית/מד משויך מנווט לדף PDF
הצהרה על תיקון נזילה – מד ראשי / כללי מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין ירושה מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין השכרה מנווט לדף PDF
בקשה להחלפת משלמים בגין מכירה מנווט לדף PDF
טופס בקשה לעדכון כתובת למשלוח דואר מנווט לדף PDF

טפסים בנושא כספים

טופס בקשה לפיצול חיוב ל 2 מועדים עוקבים מנווט לדף PDF
טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי מנווט לדף PDF
טופס הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבעמנווט לדף PDF

טפסים בנושאים הנדסיים

הנחיות למתכנן הבקשה להגשה ובדיקת נספח תברואה מנווט לדף PDF
הנחיות ומידע להגשת מפה מצבית מנווט לדף PDF
הנחיות לבדיקה ואישור תעודת גמר (טופס 4) מנווט לדף PDF
טופס הגשת בקשה לפתיחת תיק לקבלת אישור לתעודת גמר מנווט לדף PDF
אישור מתכנן אינסטלציה לגמר ביצוע מנווט לדף PDF
אישור תיאום תשתיות לתכנון מנווט לדף PDF
אישור תאום תוכניות לביצוע מנווט לדף PDF

המידע המפורט במי מבין הטפסים ניתן מרצונך ובהסכמתך. וזאת, לצורך טיפול בבקשתך בעטיה מוגש הטופס. המידע יישמר בחברתנו ויטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים במסגרתה וזאת לצורך הטיפול בבקשתך.

תפריט נגישות