הזמנת חיבורי מים וביוב

בקשה לקבלת חיבור מים ראשי ודירתי/העתקת חיבור מים/חיבור ביוב

1. באישור תוכנית סניטארית, נקבע האם יש צורך בביצוע חיבור מים ראשי ו/או חיבור ביוב.
תהליך ביצוע החיבורים יחל רק לאחר שמבקש הבקשה/היזם/הקבלן מגיש בקשה לקבלת חיבור המים ו/או חיבור הביוב בהתאם לתוכנית הסניטארית המאושרת.
ביצוע החיבורים דורש קבלת היתרי חפירה מגורמים רבים: עירייה, משטרה, חברות תשתית, רשות העתיקות וגורמים נוספים ולכן עד לקבלת היתרים מכל הגורמים לא ניתן לצאת לביצוע לפני קבלת ההיתרים.
לוח הזמנים לביצוע חיבור מים ראשי ו/או חיבור הביוב מותנה בקבלת היתרים מכל הגורמים החיצוניים המפורטים לעיל.
התהליך ארוך ועשוי להמשך מספר חודשים. באחריות מבקש הבקשה/היזם/הקבלן לתאם את מועד הבקשה/ההזמנה לביצוע חיבור מים ראשי ו/או חיבור הביוב מתאגיד מי הרצליה בהתאם ללוח הזמנים שכאמור תלוי בגורמים חיצוניים ויכול להתארך למספר חודשים.

2. בקשה לקבלת חיבור מים ראשי ו/או חיבור ביוב יש להזמין דרך מזכירות הנדסה בתאגיד מי הרצליה בטלפון: 09-9710800 או במייל:
office-eng@mey-herz.co.il בקשה לקבלת חיבור מים ראשי ו/או חיבור ביוב תתקבל רק לאחר תשלום האגרה וההיטלים הנדרשים עפ"י החוק (לאחר קבלת היתר בניה).
ההזמנה לחיבור מים תתבצע בהתאם לנוהל "הזמנה לחיבור מים".

3. ביצוע חיבור מים ראשי ו/או חיבור הביוב יהיה בהתאם לתוכנית הסניטארית המאושרת ולאחר שמבקש הבקשה היזם/הקבלן ביצע את כל ההכנות הנדרשות לביצוע חיבור המים ו/או חיבור הביוב ושניתן לבצע את החיבור במיקום שנקבע.

4. הזמנת חיבור מים ראשי חדש, חיבור ביוב חדש, העתקת חיבור מים שלא במסגרת היתר בניה יש לפנות למזכירות בטלפון: 09-9710800 או במייל:
office-eng@mey-herz.co.il ולקבל הנחיות בהתאם לבקשה.

5. בקשה לחיבור מים זמני: התושב/היזם/הקבלן יכול להגיש בקשה לקבלת חיבור מים זמני.
את הבקשה לקבלת חיבור המים יש להגיש למזכירות אגף הנדסה בטלפון 09-9710800
או במייל: office-eng@mey-herz.co.il מפקח של התאגיד יצור קשר עם איש הקשר ויתאם סיור בשטח לבדיקה וקביעת מיקום חיבור המים הזמני.
במזכירת אגף הנדסה, ינפיקו שובר לתשלום (אם נדרש), ויעבירו אותו לאיש הקשר לתשלום.את השובר יש לשלם בקופת התאגיד ונציג מטעם התאגיד יתאם את מועד חיבור המים כאמור.

6. בקשה להעתקת חיבור מים
התושב/היזם/הקבלן יכול להגיש בקשה להעתקת חיבור מים. את הבקשה להעתקת חיבור המים יש להגיש למזכירות מחלקת הנדסה בטלפון 09-9710800 או במייל: office-eng@mey-herz.co.il במזכירות מחלקת הנדסה ינפיקו שובר לתשלום (אם נדרש), לאחר בדיקת איש שטח מטעם התאגיד ויעדכנו את מבקש הבקשה על עלות החיבור. את השובר יש לשלם בקופת התאגיד ונציג מטעם התאגיד יתאם את מועד העתקת חיבור המים כאמור.

7. הזמנת שעון מים דירתי
התושב / היזם / הקבלן יכול להגיש בקשה לקבלת שעון מים דירתי רק לאחר קבלת אישור סופי לטופס 4 מתאגיד מי הרצליה בע"מ.
את הבקשה לקבלת שעון מים דירתי יש להגיש למחלקת פניות במייל:
pniyot@mey-herz.co.il או בטלפון: 1800-200-133 בכפוף לאישור טופס 4, יונפק שובר תשלום בגין שעון המים, מד המים יותקן ע"י נציג מטעם התאגיד לאחר הצגת קבלה על התשלום למזכירות מחלקת צרכנות ומדי מים.

8. הזמנת חיבור ביוב לא במסגרת היתר בנייה / ביטול בור רקב.
תושב המעוניין לבטל בור רקב ולקבל חיבור ביוב למערכת הביוב הציבורית ו/או להעתיק חיבור ביוב קיים, יפנה למזכירות אגף הנדסה בטלפון: 09-9710800 או במייל: office-eng@mey-herz.co.il יש להגיש תוכנית סניטארית המציגה את מערכת הביוב הקיימת כולל חיבור ביוב קיים (אם קיים) ואת תכנון חיבור הביוב המבוקש החדש, הבקשה תיבדק ע"י מהנדס ביוב ולאחר אישורה תועבר לביצוע, אם נדרש תשלום עבור חיבור הביוב החדש, הביצוע יהיה רק לאחר הצגת קבלה על התשלום למזכירות אגף הנדסה בהתאם לנדרש.

תפריט נגישות