הטבות וזכאויות בשל המצב הבטחוני

זכאות לדחיית מועד בביצוע תשלום – חרבות ברזל

נוכח מתקפת הטרור שהחלה ביום 7 באוקטובר 2023, הכריזו שר הביטחון וממשלת ישראל על מצב מיוחד בעורף בשטחי המדינה כולה ועל נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות.

בהמשך להשפעת האירועים על הפעילות במשק, חוקקה הכנסת את חוק דחיית מועדים הוראת שעה חרבות ברזלל (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות), התשפ"ד – 2023 (להלן – "החוק").

בהתאם לחוק, כל מי ששירת כחייל, שוטר, סוהר (במתקנים מסוימים) או כבאי, וכן מתנדב בהיקף של משרה מלאה בגוף הצלה, היה נעדר, חטוף, שבוי או שהתגורר בישוב שהתפנה לאור המצב הביטחוני (המנוי בתוספת לחוק), או שהיה מאושפז כתוצאה מפציעה מפעולת איבה בבית חולים לתקופה של שבעה ימים, בתקופה שמיום 7 באוקטובר 2023 ועד ליום 31 בדצמבר 2023 (להלן: "התקופה הקובעת הראשונה"), זכאי לדחיית מועד בת 145 ימים או עד ליום 29.2.2024, לפי המוקדם, לצורך ביצוע תשלום לתאגיד, שמועדו חל בתקופה הקובעת הראשונה.

כמו כן, בהתאם לחוק, כל מי שזכאי לדחיית מועד, כאמור לעיל, בתקופה שמיום 1.1.2024 ועד ליום 29.2.2024 (להלן: "התקופה הקובעת השנייה") וכן מי שאושפז בבית חולים לתקופה של שבעה ימים לפחות בשל פציעה שנגרמה לו, בהיותו חייל, בתקופה הקובעת הראשונה או השנייה, כתוצאה מהפעולות הצבאיות, זכאי לדחיית מועד בת 31 ימים, לצורך ביצוע תשלום לתאגיד, שמועדו חל בתקופה הקובעת השנייה.

הוראת השעה שלעיל חלה גם על בן זוגו של מי שזכאי לדחיית מועד, אם נקבע כי הוא אחראי לחיוב יחד עמו, וגם על שותפות וחברת מעטים אם השליטה בהן היא בידי מי שזכאי לדחיית מועד (לגבי שותפות שליטה של לפחות 50% בנכסים).

ככל שהנכם ברשימת הזכאים לדחיית מועד באפשרותכם לפנות אלינו באחת מהדרכים הבאות:
טלפון: 1-800-200-133
דוא"ל: pniyot@mey-herz.co.il
פקס: 09-9710829

יחד ננצח,
מי הרצליה

עודכן בתאריך: 18/01/2024

תפריט נגישות