הנחיות לבדיקת אפיין רשת

הנחיות לבדיקת אופיין רשת

1. בדיקת אופיין הרשת תתבצע בשעות השיא ועונת השיא ( שעות השיא בין 6:00 ל – 8:00 בבוקר ).

2. כאשר הבדיקה מתבצעת בשל אילוצי לוח זמנים, לא בעונת השיא ( יולי – אוגוסט ), אזי על היזם לבצע בדיקת אופיין רשת חוזרת אשר תוצאותיה יועברו למתכנן התוכנית הסניטארית. לצורך בדיקת התוצאות והתאמתם לתכנון.

3. כאשר אין התאמה בין התוצאות בדיקת אופיון הרשת בעונת השיא לבין התכנון, על היזם ומתכנן האינסטלציה לפנות לתאגיד מי הרצליה להתאמת התכנון.

4. ההפרשים בספיקות שעתיות בין חודשי שיא צריכה לחודשי שפל צריכה, יכולים להגיע לכ – 30%.

5. בדיקת אופיין רשת הינה בעלות כספים של 185.47 ₪ ( לא כולל מע"מ ).

6. לביצוע התשלום יש להגיע למחלקת הגבייה של התאגיד, לפתוח כרטיס לקוח, כדי שניתן יהיה לשלם עבור ביצוע בדיקת האופיין.

יש להגיע עם מכתב שבו יופיעו הפרטים הבאים :
א. לוגו החברה המשלמת.
ב. כתובת למשלוח דואר.
ג. מספר ח.פ. של החברה המשלמת
ד. שם וטלפון של איש קשר.
ה. בתוכן המסמך יש לכתוב: "הנני מבקש לפתוח כרטיס לקוח לצורך תשלום לבדיקת אופיין רשת".

7. לתאום ביצוע בדיקת אופיין רשת, יש לפנות למזכירות הנדסה בטלפון 1-800-200-133 (שלוחה 3-הנדסה והנהלה) או להגיע פיזית למזכירות הנדסה.
המשלם יידרש להגיש את הקבלה עבור התשלום למזכירות הנדסה במהלך תאום ביצוע בדיקת אופיין הרשת.

תפריט נגישות