הטבה בתעריף מים לאוכלוסיות מיוחדות

הטבה בתעריף מים לאוכלוסיות מיוחדות

בחודש אפריל 2014 פורסמו "תקנות תאגידי מים וביוב (אמות מידה ורשימת זכאים להפחתה בתשלום לשנת הכספים 2014), התשע"ד – 2014 ". במסגרת התקנות נוספו מספר קבוצות אוכלוסייה הזכאיות לקבלת ההטבה בתעריף המים. משמעות ההטבה היא הכפלת הכמות המוכרת לכל מי שמופיע ברשימת הזכאים בתעריף הנמוך לחודש, כלומר: כל אזרח זכאי לקבל 3.5 מ"ק לחודש בתעריף המים הנמוך. האזרחים שמופיעים ברשימת הזכאים מקבלים כמות נוספת של 3.5 מ"ק לחודש בתעריף הנמוך ובסך הכל 7 מ"ק לחודשיים בתעריף נמוך. ההטבה לזכאי יכולה להגיע לכ – 220 ₪ בשנה.

אם לדעתך הינך כלול/ה באחת מקבוצות הזכאים ולא קיבלת מכתב הודעה בדבר זכאותך, באפשרותך לפנות אל אחד הגופים האחראים לקביעת הזכאות בהם: המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון לגבי נכי צה"ל, הרשות לזכויות ניצולי השואה ולנפגעי פעולות איבה ולברר האם הנך כלול ברשימת הזכאים. כמו כן, ניתן לפנות למשרדי "מי הרצליה" בשעות קבלת הקהל לבירור זכאותך והימצאותך ברשימת הזכאים כפי שהועברו אליה ע"י אחד הגופים המוזכרים לעיל. לשם כך והיות ומדובר במידע חסוי שכפוף לחוק הגנת הפרטיות. לא ניתן לקבל נתונים ללא זיהוי ודאי של הפונה.
לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר רשות המים בכתובת: www.water.gov.il

תפריט נגישות