מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)

מדי מים לקריאה מרחוק (קר"מ)

בימים אלו אנו משיקים מערכת חדשה לקריאה מרחוק של מדי המים הכוללת יכולות טכנולוגיות מתקדמות של מדידה ובקרה.
מערכת הקר”מ הינה שירות מתקדם וחדשני שמשיקים בתאגיד ”מי הרצליה” בכדי להמשיך ולהעניק לכם שירות ברמה גבוהה של יעילות, שקיפות, מקצוענות וזמינות.
מדי המים החדשניים משדרים את נתוני הצריכה אל מערכת הבקרה של מי הרצליה.

מערכת זו מאפשרת בין היתר:

  • קבלת חשבון מים מדויק עוד יותר המבוסס על קריאה דיגיטלית.
  • זיהוי חריגה או צריכה גבוהה בזמן אמת ודיווח מהיר לתושב באמצעות sms.
  • זמינות הנתונים לכל תושב באמצעות אפליקציה ידידותית Pro Meter Your Read
  • חסכון ניכר בעלויות לתושבים בגין צריכת מים מיותרת ומניעת בזבוז מים.
  • שקיפות מידע בדבר צריכת המים לטובת שימוש מושכל וחסכוני של הצרכן.
  • אפשרות בקרה של התושב והתאגיד על נתוני הצריכה ברציפות .24/07

אנו מעריכים כי עד סוף 2025 תושלם פריסת המערכת בעיר כאשר:

  • כחודשיים בטרם ההתקנה ישלח לבתי התושבים בהם מתוכננת ההתקנה מכתב הסבר.
  • מספר ימים בטרם ההתקנה תינתן הודעה המפרטת את היום והשעה הצפויים בו תתבצע ההתקנה בנכס (בעת ההתקנה אין צורך בנוכחות התושב המתגורר בנכס).

כל מדי המים שיותקנו בעיר כשרים לשימוש בשבת ובמועדי ישראל על פי ההלכה ע"י מכון צומת בראשות הרב מנחם פרל שליט"א, ומיסודו של הרב ישראל רוזן זצ"ל (נוסח האישור קיים באתר מכון צומתמנווט לאתר צומת)
תושבים המעוניינים במד מים בעל הקפדות מחמירות יותר, יוכלו לפנות בהתאם לפרטים במכתב המקדים.
במקרה של התקנת מד גלאט הכולל מנגנון להשבתה מוחלטת של הפעילות החשמלית בימי מנוחה, לא יישלחו התראות על חשש לנזילה ככל והן יאותרו במהלך ימי המנוחה.

אמות מידה לקיומו של חשש לנזילה במד מים

בהתאם לכללים, תאגיד המפעיל מערכת קריאה מרחוק יפרסם באתר האינטרנט שלו את התנאים לקיומו של חשש לנזילה במד מים.
בחודשים האחרונים התחלנו בפריסת המערכת ואנו עדיין בשלב הכיולים והבדיקות של מדגם קטן מתוך המערכת.
עם השלמת שלב זה (במהלך החודשים הקרובים) נעבור לפריסה מלאה של כל המערכת בכל רחבי העיר, מהלך שיארך כשנתיים וצפויי להסתיים במהלך 2025.

להלן התנאים להודעת חשש לנזילה

במד מים דירתי (משויך)

מד מים דירתי
ספיקה של 100 ליטר לשעה (לפחות) במשך 24 שעות רצופות כאשר לא הייתה הפסקה בצריכה של לפחות 3 שעות.

במד מים לצמוד קרקע (או במקרים אחרים)

מד מים צמוד קרקע">

ספיקה של 8 ליטר לשעה (לפחות) במשך 24 שעות רצופות כאשר לא הייתה הפסקה בצריכה של לפחות שעה אחת.

תפריט נגישות