ברוכים הבאים לאתר תאגיד המים והביוב מי הרצליה

חברת מי הרצליה בע"מ הוקמה בשנת 2009 כתאגיד מים וביוב עירוני, בעקבות חוק תאגידי מים וביוב (2001).

תאגיד מי הרצליה בע"מ

תאגיד מי הרצליה בע"מ הוקם בשנת 2009 כתאגיד מים וביוב עירוני מיוחד, בהתאם להוראות חוק תאגידי מים וביוב שחוקקה כנסת ישראל בשנת 2001. על פי חוק זה, מחויבת כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד מים וביוב, שיפעל בנפרד מהרשות, ויאפשר את שדרוג תשתיות המים והביוב ושיפור השירות.
החברה אחראית לאספקת שירותי המים והביוב לכמאה אלף תושבי הרצליה.

התאגיד משקיע מידי שנה כ 30 מלש"ח בשיפור תשתיות המים והביוב בעיר (בלשונית מידע לתושב ניתן לראות את רשימת הפרויקטים המתוכננים).

מי הרצליה מפיקה מים באמצעות בארות שברשותה כ 3.5 מיליון מ"ק בשנה ובנוסף רוכשת מחברת מקורות כ- 7 מיליון מ"ק נוספים – סה"כ מסופקים כ 10.5 מיליון מ"ק מים.

ברשות החברה מעל 250 קילומטר של צנרת מים, ומעל 200 קילומטר של צנרת ביוב.

בנוסף, ברשות החברה מכון טיפול בשפכים (מט"ש) מהמודרנים והמתקדמים בארץ, בשנת 2008, המכון עבר שדרוג נרחב, וכיום איכות המים שהוא מוציא הינה באיכות המאפשרת שימוש בלתי מוגבל במים. לראיה, באוגוסט 2009 אושר השימוש במים הללו להשקיית פארק הרצליה וכך היינו לעיר הראשונה בה הותר שימוש בקולחין סניטרים להשקייה עירונית.

תפריט נגישות