תוכנית עבודה שנת 2020

תוכנית עבודה לשנת 2020

השקעות בשיקום ושדרוגהיקף כספיסטטוס
שדרוג קווי מים וביוב ברח' יצחק שדה5.2 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' ויצמן2.3 מלש"חבוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' גיסין0.6 מלש"חבוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' בני בנימין1.6 מלש"חבוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' קלישר1.0 מלש"חבוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' קרן היסוד6.5 מלש"חבוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' חזקיהו המלך1.2 מלש"חבוצע
שדרוג קו ביוב ברח' אבן שפרוט1.0 מלש"חבוצע
שדרוג קו ביוב ברח' מנדלבלט0.9 מלש"חבוצע
שדרוג קו ביוב ברח' שמואל הנגיד1.2 מלש"חבוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הדר3.0 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' השרון1.0 מלש"חבוצע
שדרוג קו ביוב ברח' העצמאות (בקטע שבין קהילת ציון לבן גוריון)3.0 מלש"חבוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' צוקרמן1.2 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברב קוק (בקטע שבין ויצמן לבן גוריון)1.6 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ביהודה המכבי1.0 מלש"חבוצע

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליההיקף כספיסטטוס
החלפת קווי ביוב בשער הים0.5
מלש"ח
הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' החושלים1.1 מלש"חהסתיים

השקעות פיתוח

השקעות פיתוחהיקף כספיסטטוס
פיתוח קווי מים וביוב בגליל ים שלב ב'2.9
מלש"ח
הסתיים
פיתוח קווי מים וביוב במרינה לי1.2
מלש"ח
הסתיים