תוכנית עבודה שנת 2018

תכנית עבודה שנת 2018

להלן רשימת הפרוייקטים המתוכננים ומתקוצבים לשנת 2018
השקעות בשיקום ושדרוגהיקף כספיסטטוס
שדרוג קווי מים וביוב ברח' שלווה8.0
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' ההסתדרות (בקטע שבין רח' יהודה הנשיא לרח' בן גוריון)1.1
מלש"ח
בתכנון
עבודות פיתוח מים וביוב ברח' זלמן שזר
1.4
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אחד העם (בקטע שבין רח' לייב יפה ליגאל אלון)0.7
מלש"ח
בוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' מלכי ישראל0.7
מלש"ח
בתכנון
החלפת קווי מים וביוב ברח' הרב הרצוג מזרח0.4
מלש"ח
בוצע
החלפת קווי ביוב ברח' ירושלים (בקטע שבין רח' י.ל. פרץ לרח' העצמאות)0.6
מלש"ח
בוצע
שדרוג קו ביוב ראשי בתחום הפארק1.0
בהמתנה לביצוע
שדרוג קו סניקה מקביל מתחנת פארידה בשונית0.9בתכנון
שדרוג קווי ביוב ברח' גולדה מאיר0.12
מלש"ח
בוצע
החלפת קווי מים בציר העדפה - שד' בן ציון מיכאלי1.0
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' רביבים1.2
מלש"ח
בוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' שבט מנשה0.75
מלש"ח
בוצע
שדרוג קווי מים וביוב במתחם טשרניחובסקי1.7
מלש"ח
בוצע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אנילביץ0.45
מלש"ח
בוצע
שדרוג קווי מים ברח' ז'בוטינסקי1.0
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הס3.0
מלש"ח
בוצע
החלפת קווי ביוב ברח' הרב עוזיאל0.5
מלש"ח
בוצע
שדרוג קו סניקה מתחנת המסילה לבראון1.0
מלש"ח
בוצע

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליההיקף כספיסטטוס
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הסדנאות1.65
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי ביוב ברח' בר כוכבא4.5
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי ביוב בשביל האינטגרציה
1.0
מלש"ח
בוצע
החלפת קווי ביוב בשער הים0.5
מלש"ח
לפני מכרז

השקעות פיתוחהיקף כספיסטטוס
פיתוח קווי מים וביוב בגליל ים שלב ב'2.9
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב אלוני ים - אזור התעשייה2.1
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב במרינה לי1.2
מלש"ח
ממתין לקבלת היתר עירייה
פיתוח קווי מים וביוב בהרצליה הילס0.8
מלש"ח
בוצע
פיתוח קווי מים וביוב בגליל ים שלב א'
0.3
מלש"ח
בביצוע