תוכנית עבודה שנת 2018

תכנית עבודה שנת 2018

להלן רשימת הפרוייקטים המתוכננים ומתקוצבים לשנת 2018
השקעות בשיקום ושדרוגהיקף כספיסטטוס
שדרוג קווי מים וביוב ברח' שלווה5.0
מלש"ח
בהמתנה להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' ההסתדרות (בקטע שבין רח' יהודה הנשיא לרח' בן גוריון)1.1
מלש"ח
בתכנון
עבודות פיתוח מים וביוב ברח' זלמן שזר
1.4
מלש"ח
בהמתנה להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אחד העם (בקטע שבין רח' לייב יפה ליגאל אלון)0.7
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הרב קוק (בקטע שבין ז'בוטינסקי לויצמן)2.8
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' מלכי ישראל0.7
מלש"ח
בתכנון
החלפת קווי מים וביוב ברח' הרב הרצוג מזרח0.4
מלש"ח
העבודה הסתיימה
החלפת קווי ביוב ברח' ירושלים (בקטע שבין רח' י.ל. פרץ לרח' העצמאות)0.6
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קו ביוב ראשי בתחום הפארק0.6
בהמתנה לביצוע
שדרוג קו סניקה מקביל מתחנת פארידה בשונית0.9בתכנון
שדרוג קווי ביוב ברח' גולדה מאיר0.12
מלש"ח
בביצוע
החלפת קווי מים בציר העדפה - שד' בן ציון מיכאלי1.0
מלש"ח
בהמתנה להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' רביבים1.2
מלש"ח
העבודה הסתיימה
שדרוג קווי מים וביוב ברח' שבט מנשה0.75
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב במתחם טשרניחובסקי1.7
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אנילביץ0.45
מלש"ח
העבודה הסתיימה
שדרוג קווי מים ברח' ז'בוטינסקי1.0
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הס0.4
מלש"ח
העבודה הסתיימה
החלפת קווי ביוב ברח' הרב עוזיאל0.5
מלש"ח
העבודה הסתיימה
שדרוג קו סניקה מתחנת המסילה לבראון0.6
מלש"ח
בביצוע

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליההיקף כספיסטטוס
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הסדנאות1.65
מלש"ח
ממתין להיתר
שדרוג קווי ביוב ברח' בר כוכבא4.5
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי ביוב בשביל האינטגרציה
1.0
מלש"ח
בביצוע
החלפת קווי ביוב בשער הים0.5
מלש"ח
לפני מכרז

השקעות פיתוחהיקף כספיסטטוס
פיתוח קווי מים וביוב בגליל ים שלב ב'2.9
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב אלוני ים - אזור התעשייה2.1
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב במרינה לי1.2
מלש"ח
לפני מכרז
פיתוח קווי מים וביוב בהרצליה הילס0.8
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב בגליל ים שלב א'
0.3
מלש"ח
בביצוע