תוכנית עבודה שנת 2019

פרוייקטים בביצוע ומשך זמן הביצוע

השקעות בשיקום ושדרוגהיקף כספיזמני ביצוע הפרוייקטסטטוס
שדרוג קו סניקה מקביל מתחנת פארידה בשונית0.9 מלש"ח10/3/2019 15/6/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הרב קוק3.3 מלש"ח3/2/2019 31/7/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' המרי והלח"י1.7 מלש"ח5/12/2018 31/5/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הפיוס1.0 מלש"ח2/12/2018 31/3/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' דפנה0.25 מלש"ח6/1/2019 15/3/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אח"י דקר1.8 מלש"ח12/2/2019 1/6/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' השומר0.6 מלש"ח8/1/2019 31/3/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' ההסתדרות2.4 מלש"ח10/3/2019 1/7/2019הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' מלכי יהודה2.8 מלש"ח17/2/2019 1/8/2019הסתיים
פרוייקטים בביצוע

תכנית עבודה שנת 2019

להלן רשימת הפרוייקטים המתוכננים ומתקוצבים לשנת 2019
השקעות בשיקום ושדרוגהיקף כספיסטטוס
שדרוג קו ביוב ראשי בתחום הפארק1.0 מלש"ח
הסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' רמב"ם1.0 מלש"חהסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' רנ"ק0.4 מלש"חהסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אריאל0.7 מלש"חהסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' יהודה הנשיא1.8 מלש"חהסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' מלכי ישראל1.5 מלש"חהסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' גיסין0.6 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' בני בנימין1.6 מלש"חבהמתנה לאישור חפירה מהעירייה
שדרוג קווי מים וביוב ברח' קרן היסוד8.6 מלש"חבהמתנה לאישור חפירה מהעירייה
שדרוג קווי מים וביוב ברח' דולב וביתר1.0 מלש"חהסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' גיבורי עציון1.2 מלש"חהסתיים
שדרוג קווי מים וביוב ברח' יצחק שדה4.7 מלש"חבהמתנה לאישור חפירה מהעירייה
שדרוג קווי מים וביוב ברח' ויצמן2.4 מלש"חבהמתנה לאישור חפירה מהעירייה
שדרוג קווי מים וביוב ברח' בדרך ירושלים (ציר העדפה)3.3 מלש"חממתין לביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' שלווה5.5 מלש"חהסתיים
שדרוג קו מים ''20 מקביל M2. באזור תחנת רכבת הרצליה1.3 מלש"חבתאום ותשתיות
החלפת קו מים ''20 מחלף רבין משבעת הכוכבים לאבא אבן (במסגרת ציר העדפה)0.5 מלש"חממתין לביצוע
שדרוג קו ביוב ברח' בורלא0.2 מלש"חהסתיים

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליההיקף כספיסטטוס
שדרוג קווי ביוב ברח' בר כוכבא4.5
מלש"ח
הסתיים
החלפת קווי ביוב בשער הים0.5
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' החושלים1.1 מלש"חלפני ביצוע

השקעות פיתוח

השקעות פיתוחהיקף כספיסטטוס
פיתוח קווי מים וביוב בגליל ים שלב ב'2.9
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב אלוני ים - אזור התעשייה2.1
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב במרינה לי1.2
מלש"ח
בביצוע