תוכנית עבודה שנת 2019

תכנית עבודה שנת 2019

להלן רשימת הפרוייקטים המתוכננים ומתקוצבים לשנת 2019
השקעות בשיקום ושדרוגהיקף כספיסטטוס
שדרוג קו ביוב ראשי בתחום הפארק1.0 מלש"ח
בהמתנה לביצוע
שדרוג קו סניקה מקביל מתחנת פארידה בשונית0.9 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הרב קוק3.3 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' המרי והלח"י1.7 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' הפיוס1.0 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' דפנה0.25 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אח"י דקר1.8 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' השומר0.6 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' רמב"ם1.0 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' רנ"ק0.4 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' אריאל0.7 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' ההסתדרות2.4 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' יהודה הנשיא1.8 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' מלכי יהודה2.5 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' מלכי ישראל1.5 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' גיסין0.6 מלש"חיבוצע בסוף 2019
שדרוג קווי מים וביוב ברח' בני בנימין1.6 מלש"חיבוצע בסוף 2019
שדרוג קווי מים וביוב ברח' קרן היסוד8.6 מלש"חיבוצע בסוף 2019
שדרוג קווי מים וביוב ברח' דולב וביתר1.0 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' גיבורי עציון1.2 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קווי מים וביוב ברח' דוד אלעזר וגיל7.0 מלש"חיבוצע בסוף 2019
שדרוג קווי מים וביוב ברח' יצחק שדה4.7 מלש"חיבוצע בסוף 2019
שדרוג קווי מים וביוב ברח' ויצמן2.4 מלש"חיבוצע בסוף 2019
שדרוג קווי מים וביוב ברח' בדרך ירושלים (ציר העדפה)3.3 מלש"חממתין לביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' שלווה5.5 מלש"חבביצוע
שדרוג קווי מים ''20 מקביל M21.3 מלש"חבתאום ותשתיות
החלפת קו מים ''20 בציר העדפה0.5 מלש"חממתין לביצוע
שדרוג מאסף ביוב בפארק הרצליה1.0 מלש"חממתין לביצוע
שדרוג קו ביוב בר' השונית0.5 מלש"חממתין להיתר
שדרוג קו ביוב ברח' בר כוכבא2.0 מלש"חבביצוע
שדרוג קו ביוב ברח' בורלא0.2 מלש"חממתין להיתר

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליה

פרויקטים משותפים עם עיריית הרצליההיקף כספיסטטוס
שדרוג קווי ביוב ברח' בר כוכבא4.5
מלש"ח
בביצוע
החלפת קווי ביוב בשער הים0.5
מלש"ח
לפני ביצוע
שדרוג קווי מים וביוב ברח' החושלים1.1 מלש"חלפני ביצוע

השקעות פיתוח

השקעות פיתוחהיקף כספיסטטוס
פיתוח קווי מים וביוב בגליל ים שלב ב'2.9
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב אלוני ים - אזור התעשייה2.1
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב במרינה לי1.2
מלש"ח
בביצוע