תשלומים

ניתן לשלם את חשבונות המים והביוב באמצעות מגוון ערוצים:

באמצעות כרטיס אשראי

התשלום במענה אנושי/קולי ממוחשב בטלפון 072-2147322

באינטרנט

באתר www.paybill.co.il
במסגרת תיקון לחוק הגנת הצרכן, רשאי תושב (צרכן), המשלם את חשבונות המים והביוב באמצעות הרשאה לחיוב בחשבון לבחור את מועד החיוב החודשי מבין ארבעה מועדים וזאת בנוסף לאפשרות לפצל את החיוב ל 2 מועדים עוקבים.
לחץ להורדת טופס בקשה.

על מנת להצטרף להסדר תשלומים באמצעות כרטיס אשראי, יש להוריד את הקובץ באתר ולהעביר את הטופס חתום בהתאם להוראות על גבי הטופס,
טופס הרשאה לחיוב באמצעות כרטיס אשראי

על מנת להצטרף להסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע בבנק, יש למלא את טופס הוראת הקבע באמצעות חשבון הבנק, להחתים את סניף הבנק בו מתנהל החשבון. יש להעביר את הטופס חתום בהתאם להוראות על גבי הטופס.
טופס הרשאה לחיוב באמצעות הוראת קבע