עיקרי התקציב לשנת 2020

להלן עיקרי התקציב לשנת 2020

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
רכישה והפקת מים50
אחזקת רשת ומתקני המים7
רכישה וטיפול במדי מים2
חשמל, ארנונה ובטוח מתקני מים2
סה"כ60

מגזר ביוב

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
אחזקת רשת הביוב והמט"ש14
חשמל, ארנונה וביטוח5
סה"כ19

הנהלה וכלליות

סעיףהיקף כספי (מלש"ח)
הוצאות גבייה לרבות קריאת מדים, משלוח חיובים וכו'8
אחזקת משרדים לרבות שכירות, חשמל, ארנונה וכו'2
שרותיים מקצועיים (משפטיות, בטיחות, ביטוח, מבקר פנים, רואה חשבון)1
שרותי מוקד, שכר עבודה ואחרות4
מימון0
סה"כ14

סה”כ הוצאות תפעוליות 93.0 מלש”ח