מערכות להולכת שפכים

מערכות להולכת שפכים – מידע לציבור

בשנת 2011 נכנסה לתוקף תקנה 7057 העוסקת במניעת זיהום מים בדגש על מערכות להולכת שפכים.
במסגרת תקנה זו על התאגיד להעמיד לעיון הציבור מידע כמפורט:

א. תקינות קווי הולכה –
טבלה הכוללת את כל קווי הביוב מקוטר “8 ומעלה תוך ציון מצב תקינות הצינור.
(1- “טוב”, 2-“מחייב ניטור”, 3-“לשדרוג”)
ב. נתוני ביקורת תקופתית –
טבלה המפרטת את קווי הביוב שצולמו באמצעות צילום טלויזיה במעגל סגור
ג. נוהל טיפול בדליפות –
נוהל התאגיד לטיפול בדליפות כפי שאושר במסגרת תקן איזו 14001