חברי הדירקטוריון

  • יו"ר - מר רונן שפירא - נציג ציבור
  • ורד פייר - נציגת ציבור
  • ראובן גרסטל - נציג ציבור
  • יוסף (גו') ניסימוב - עובד עירייה (סמנכ"ל העירייה)