תוכנית עבודה שנת 2017

תכנית עבודה שנת 2017

להלן רשימת הפרוייקטים המתוכננים ומתקוצבים לשנת 2017
השקעות בשיקום ושדרוגהיקף כספיסטטוס
החלפת קווי מים וביוב ברח' דוד רזיאל1.5
מלש"ח
בביצוע
עבודות מים וביוב מבואת חוף השרון0.8
מלש"ח
הסתיים
עבודות ביוב ברח' בר כוכבא.
(בשיתוף עם עיריית הרצליה)
5.4
מלש"ח
בביצוע
שדרוג קו ביוב גרוויטציוני מפארק הרצליה לתחנת המסילה.0.75
מלש"ח
בהמתנה
עבודות מים וביוב ברח' הס1.5
מלש"ח
בביצוע
עבודות מים וביוב ברח' שבט מנשה2.0
מלש"ח
בביצוע
שיפוץ ושדרוג תחנת שאיבה מרינה6
מלש"ח
הסתיים
חציות קו מים ''20 במסגרת סלילת כביש 20 באזור תחנת הרכבת3.0
מלש"ח
לקראת ביצוע
עבודות מים וביוב ברח' המגינים2.6
מלש"ח
הסתיים
עבודות מים וביוב ברח' יגאל אלון (בקטע שבין רח' החלוץ ועד רח' אחד העם)0.6
מלש"ח
הסתיים
עבודות מים וביוב ברח' טיראן0.6
הסתיים
עבודות מים ברח' כנפי נשרים (בקטע שבין רח' הבריגדה היהודית ועד רח' אלתרמן)0.4הסתיים
הנחת קו ביוב ברח' לוין בסמטה בין מס' 8 ל 100.25
מלש"ח
הסתיים
עבודות מים וביוב ברח' בן יהודה (בקטע שבין רח' העצמאות לרח' הבנים)0.9הסתיים
עבודות מים ברח' הרצפלד0.5הסתיים
עבודות מים וביוב ברח' רביבים ׁ(בקטע שבין רח' מעפילי מרוקו לרח' הר סיני)1.45ממתין לקבלת היתר עבודה
עבודות מים וביוב ברח' אחד העם (בקטע שבין רח' העצמאות לרח' הבנים)1.0בביצוע
עבודות מים וביוב במתחם הראשונים (כולל: הראשונים, אוצר הפרחים, טשרניחובסקי ולמדן)1.87בביצוע
עבודות מים וביוב ברח' הפרטיזנים1.23הסתיים
עבודות מים וביוב ברח' הרב קוק4.4בתיכנון
עבודות מים וביוב ברח' שח"ל1.5בביצוע
עבודות מים וביוב ברח' אחד העם (בקטע שבין רח' יפה לרח' יגאל אלון)0.78ממתין לקבלת היתר עבודה
עבודות מים וביוב ברח' אנילביץ מרדכי0.6בביצוע
עבודות מים וביוב ברח' קורצ'אק0.36בביצוע
עבודות מים וביוב ברח' השומר0.36בתיכנון
עבודות מים וביוב ברח' זלמן שז"ר1.3ממתין לקבלת היתר עבודה
עבודות מים וביוב ברח' ויצמן (בקטע שבין רח' הרב קוק ועד רח' הקוצרים)1.2בתיכנון
עבודות מים וביוב ברח' שלווה4.35ממתין לקבלת היתר עבודה
עבודות מים וביוב ברח' הסדנאות1.2בהמתנה
עבודות מים ברח' הרצוג0.55לקראת ביצוע

השקעות פיתוחהיקף כספיסטטוס
פיתוח קווי מים וביוב מרינה לי4.0
מלש"ח
בתכנון
רח' ז'בוטינסקי (בקטע שבין רח' בגין לנדיב)1.35
מלש"ח
בביצוע
הרצליה הילס-הר 19031.2
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב במתחם גליל ים8.0
מלש"ח
בביצוע
בריכה ותחנת שאיבה גליל ים
10.3
מלש"ח
בביצוע
פיתוח קווי מים וביוב בתב"ע אלוני ים2.26לקראת ביצוע