מכרזים

מכרז 003/2018 –
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

מודעת מכרז 03/2018
العطاء رقم 03/2018
מסמכי המכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל מפגש מציעים – לצפייה והורדה לחץ כאן
שאלות ותשובות – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 2 – לצפייה והורדה לחץ כאן

**********

מכרז 007/2018 –
לביצוע שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע”מ

מודעת המכרז 007/2018
מסמכי המכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן