מכרזים

החברה לפיתוח הרצליה בע”מ ומי הרצליה בע”מ
מכרז פומבי (משותף) מס’ 027/2019
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע עבודות פיתוח, סלילה, ניקוז, ביוב, מים, תאורה, תקשורת, גינון והשקיה ברח’ החושלים באזור התעשייה בהרצליה.
לחץ כאן לפרטים נוספים