מכרזים

מכרז 003/2018 –
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

מודעת מכרז 03/2018
العطاء رقم 03/2018
מסמכי המכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל מפגש מציעים – לצפייה והורדה לחץ כאן
שאלות ותשובות – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 2 – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 3 – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 4 – לצפייה והורדה לחץ כאן

**********

מכרז 007/2018 –
לביצוע שירותי אספקת דלק ושירותים נלווים עבור מי הרצליה בע”מ

מודעת המכרז 007/2018
מסמכי המכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל קובץ הבהרות מס’ 1 – לצפייה והורדה לחץ כאן

**********

מכרז 008/2018 –
הזמנה לקבלת הצעות לאספקת פלוקולנטים לצורך תהליך יישוב הבוצה במכון הטיהור בהרצליה

מודעת מכרז 008/2018
العطاء رقم 2018/008
מסמכי המכרז – לצפיה והורדה לחץ כאן
פרטיכל מפגש מציעים – לצפייה והורדה לחץ כאן