מכרזים

מכרז 003/2018 –
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע רכישת מדי מים ולביצוע עבודות החלפת מדי מים ובדיקות בוררות

מודעת מכרז 03/2018
العطاء رقم 03/2018
מסמכי המכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל מפגש מציעים – לצפייה והורדה לחץ כאן
—————————————————————————————————————–

מכרז 04/2018 –
הזמנה לקבלת הצעות לביצוע אספקת שירותי חכירת כלי רכב בשיטת ליסינג תפעולי

מודעת מכרז 04/2018
العطاء رقم 04/2018
מסמכי המכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן
פרטיכל מפגש מציעים – לצפייה והורדה לחץ כאן
—————————————————————————————————————–

מכרז 06/2018 –
מכרז מסגרת לביצוע עבודות אספקת והנחת צנרת מים וביוב ברחבי העיר הרצליה

מודעת מכרז 06/2018
رقم المناقصة 006/2018

מסמכי מכרז – לצפייה והורדה לחץ כאן
נספח ב’1(ה) – למכרז 06/2018 – ניסיון קודם ומוכח בביצוע עבודות
מפרט טכני למכרז – לצפייה והורדה
כתב כמויות למכרז – לצפייה והורדה
פרטיכל מפגש מציעים – לצפייה והורדה