דוחות איכות המים

איכות המים שסופקה לשתיה לתושבי הרצליה, בהסתמך על תוצאות הבדיקות, התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית והמים בהרצליה ראויים לשתיה.

תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה – נחשבת גם לתקינה.
תקן מי השתייה אוסר המצאות חיידקי קוליפורמים במים.

דוחות איכות המים

ממצאי בדיקת איכות מי השתייה בהרצליה בתקופה שבין:
31/03/2018– 01/01/2018
נקודות דיגוםמתוכנןמס' בוצעוחריגותתקינות
בארות1818-18
בריכות2626-26
חיבורי מקורות1515-15
רשת אספקה115115-115
סה"כ174174-174

דו”ח איכות מים מלא לשנת 2010
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2011
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2012
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2013
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2014
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2015

דו”ח איכות מים מלא לשנת 2016
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2017