דוחות איכות המים

איכות המים שסופקה לשתיה לתושבי הרצליה, בהסתמך על תוצאות הבדיקות, התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית והמים בהרצליה ראויים לשתיה.

תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה – נחשבת גם לתקינה.
תקן מי השתייה אוסר המצאות חיידקי קוליפורמים במים.

דוחות איכות המים

ממצאי בדיקת איכות מי השתייה בהרצליה בתקופה שבין:
31/12/2017– 01/01/2017
נקודות דיגוםמתוכנןמס' בוצעוחריגותתקינות
בארות7171-71
בריכות1051041105
חיבורי מקורות4242-42
רשת אספקה4834821483
סה"כ7016992701

דו”ח איכות מים מלא לשנת 2010
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2011
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2012
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2013
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2014
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2015

דו”ח איכות מים מלא לשנת 2016
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2017