דוחות איכות המים

איכות המים שסופקה לשתיה לתושבי הרצליה, בהסתמך על תוצאות הבדיקות, התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית והמים בהרצליה ראויים לשתיה.

תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה – נחשבת גם לתקינה.
תקן מי השתייה אוסר המצאות חיידקי קוליפורמים במים.

דוחות איכות המים

ממצאי בדיקת איכות מי השתייה בהרצליה בתקופה שבין:
30/06/2017– 01/01/2017
נקודות דיגוםמתוכנןמס' בוצעוחריגות תקינות
בארות3838-38
בריכות5049150
חיבורי מקורות2121-21
רשת אספקה2422411242
סה"כ3513492351

דו"ח איכות מים מלא לשנת 2010
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2011
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2012
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2013
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2014
דו"ח איכות מים מלא לשנת 2015

דו"ח איכות מים מלא לשנת 2016