דוחות איכות המים

איכות המים שסופקה לשתיה לתושבי הרצליה, בהסתמך על תוצאות הבדיקות, התבררה כטובה מאוד מבחינה מיקרוביאלית והמים בהרצליה ראויים לשתיה.

תוצאה חריגה שנדגמה לבדיקה חוזרת תוך 24 שעות ונמצאה תקינה – נחשבת גם לתקינה.
תקן מי השתייה אוסר המצאות חיידקי קוליפורמים במים.

דוחות איכות המים

ממצאי בדיקת איכות מי השתייה בהרצליה בתקופה שבין:
31/12/2020– 01/01/2020
נקודות דיגוםמתוכנןבוצעו ותקינותחריגותתקינות
בארות5959-59
בריכות117117-117
חיבורי מקורות8383-83
רשת אספקה4754741475
סה"כ7347331734

דו”ח איכות מים מלא לשנת 2010 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2011 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2012 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2013 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2014 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2015 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2016 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2017 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2018 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2019 מנווט לדף PDF
דו”ח איכות מים מלא לשנת 2020 מנווט לדף PDF